Z historii Milówki – Dzwon niedzielny – 1932 rok

Milówka pow. Żywiec.

S M. P. (część umundurowana) w Milówce pow. żywiec wraz z Ks. Patronem Fr. Bednarczykiem będzie wkrótce obchodziło 20-lecie swego istnienia.

W dniu 20 ub. miesiąca odbył się tu półdniowy kurs organizacyjny …