Przejścia i przepisy graniczne – Beskid Żywiecki

Przejścia i przepisy graniczne – Beskid Żywiecki

Na omawianym terenie znajduje się jedno drogowe przejście graniczne na przeł. Glinne (Korbielów – Półgóra), które jest czynne całą dobę. Ponadto trwa budowa przejścia granicznego Glinka -Nowoć na Przeł. Glinka. Na Słowacką Orawę …

Drogi dojazdu i komunikacja – Beskid Żywiecki

Drogi dojazdu i komunikacja – Beskid Żywiecki

Po polskiej stronie podstawowe drogi dojazdowe do omawianego terenu prowadzą od północy — z Bielska-Białej (nr 94) oraz z Kęt (nr 947) do Żywca (od międzynarodowej drogi Kraków – Bielsko – Cieszyn). Z …

Ratownictwo górskie i pomoc medyczna

Ratownictwo górskie i pomoc medyczna

Ratownictwem górskim (latem i zimą) zajmuje się Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR). Po odłączeniu się w 1990 roku TOPR-u (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) poszczególne grupy GOPR-u zyskały większą samodzielność i sprawność organizacyjną. Opisywany obszar (po …

Turystyka zimowa – Beskid Żywiecki

Turystyka zimowa – Beskid Żywiecki

W polskiej części omawianego obszaru możliwości uprawiania narciarstwa zjazdowego są dość duże — jednak rozmieszenie wyciągów i tras zjazdowych nie jest równomierne. Głównym centrum sportów zimowych w Beskidzie Żywieckim jest Korbielów ze zorganizowaną na północno-wschodnich …

Gastronomia – Beskid Żywiecki

Gastronomia – Beskid Żywiecki

Aktualnie oferta gastronomiczna a więc możliwość wyżywienia na terenie opisywanej części Beskidu Żywieckiego jest bogata i dla potrzeb turysty górskiego w zasadzie wystarczająca. Praktycznie w każdej większej miejscowości i wsi znajduje się przynajmniej jedna restauracja oferująca …

Baza noclegowa w miejscowościach w dolinach – Beskid Żywiecki

Baza noclegowa w miejscowościach w dolinach – Beskid Żywiecki

Po stronie polskiej (w porządku alfabetycznym).

Glinka: kwatery w domu koło przystanku PKS Glinka Szkoła — tel. 68.

Jeleśnia: pensjonat Pod Kiczorą — ul. Orawska 940 (w południowej części przy drodze …