Glinka

GLINKA — niewielka wieś na wschodnich krańcach „Worka Raczańskiego” położona na wysokości 600-680 m npm w dolinie potoku o tej samej nazwie (najbardziej wschodni ze źródłowych potoków Ujsoły) pomiędzy odchodzącym z Krawców Wierchu* grzbietem Kubiesowki* …

Lipowska

LIPOWSKA (1324 m) — należy do najwyższych szczytów w tej części Beskidu Żywieckiego i razem z sąsiednią Rysianką tworzy jedno z trzech głównych „gniazd” górskich tak charakterystycznych dla tego rejonu. Jej rozłożysty masyw, rozdzielający doliny Żabnicy* (od północy) i Bystrej* …

Hala Miziowa

MIZIOWA HALA — położona u północnych podnóży kopuły szczytowej Pilska*, na rozległym wypłaszczeniu (ok. 1270 m), gdzie ku północy odchodzi grzbiet Buczynki i Łabysówki*. Niekiedy tą nazwą obejmuje się cały kompleks hal, natomiast w niektórych opracowaniach wyróżnia się mniejsze jednostki …