Żywiecczyzna od II wojny światowej

Żywiecczyzna od II wojny światowej

O świcie 1. września 1939 roku przez przeł. Zwardońską i przeł. Przysłop wkroczyły w dolinę Soły oddziały 7. Bawarskiej Zmechanizowanej Dywizji Piechoty pod dowództwem gen. Otta. Przewodnikiem przedniej straży tej …

Żywiecczyzna do II wojny światowej

Żywiecczyzna do II wojny światowej

Niewiele da się powiedzieć o najwcześniejszej historii Ziemi Żywieckiej. Prawdopodobnie wraz z resztą Małopolski należała do słowiańskiego plemienia Wiślan, którzy w IX wieku stworzyli własną organizację terytorialną, zwaną czasem państwem. Wiadomo, że Wiślanie zostali podbici …

Czasy historyczne – Beskid Żywiecki

Czasy historyczne – Beskid Żywiecki

Z początkiem X wieku omawiany teren stał się pograniczem dwóch formujących się właśnie państw: Polski i Węgier. Pogranicze to tworzyły historyczne krainy: Małopolska ,a ściślej jej południowo-zachodni skrawek zwany Ziemią Żywiecką (Żywiecczyzna) oraz leżąca na …

Pradzieje – Beskid Żywiecki

Pradzieje – Beskid Żywiecki

Omawiany obszar Żywiecczyzny i Orawy niemal pozbawiony jest znalezisk archeologicznych. W tej sytuacji na temat prehistorii opisywanego obszaru można jedynie wnioskować odwołując się do odkryć dokonanych w najbliższym sąsiedztwie i wiązać je z dobrze poznanymi terenami …