Podnebí

Celá zde popsaná oblast Czantoria * a Stożek * se vyznačuje horským podnebím. Kvůli tomu však, že Slezské Beskydy leží v oblasti, kde se střetává oceánské a kontinentální podnebí, Klimatické podmínky se v průběhu roku velmi mění, a počasí se často mění mnohokrát denně.

Na cca. 2/3 roku vlhký polární mořský vzduch ze severu proudí přes Slezské Beskydy. Atlantik. V zimě se zahřeje na plné tání a přináší zvýšenou oblačnost a srážky. V létě proudí jako chladný vzduch a je obvykle velmi oblačno, se silnými dešti a tendencí k bouřkám.. Polární kontinentální vzduch proudí nejčastěji v říjnu, Březen a leden. V létě přináší vlnu tepla, na podzim - slunečné a bez deště, a v zimě - silné mrazy. Na podzim a v zimě dochází v těchto vzdušných masách k významným teplotním inverzím.

V této oblasti převládají západní větry. i pn.-zach., související s polárním mořským oběhem. V údolích má však topografie rozhodující vliv na směr větru: v poledních běžeckých údolích Visly * a Olzy * převládají větry vanoucí ze severních směrů. já pd., zatímco např.. v povodí Istebny * mají významný podíl východní větry. já zach. Je třeba také zmínit větrné bažiny vyskytující se ve Slezských Beskydech - teplé a prudké klesající větry, fouká z jihu., známý v Tatrách jako horské větry. Nejčastěji se vyskytují v zimním půlroku, způsobující velké škody na porostech stromů a prudké zvýšení teploty a tající sněhové pokrývky.

Průměrná roční doba slunečního svitu v regionu Beskid Śląski se pohybuje od cca. 1350 (Visla *) dělat 1550 (Istebna *) hodin ročně, tj.. střední 3,7-4,2 hodin denně, a v létě je to až 5,8 zatímco v zimě klesá na cca. 1,5 hodin denně. Vesnice v údolích vykazují nejnižší dobu slunečního svitu, zatímco nejvyšší - místa na svazích na jih. výstava. Například. pd. Sjezdovky Kubalonka * ukazují každoročně 43 dny se sluncem 10 hodin! Nejmračnější období je od listopadu do ledna, a nejmenší - na konci léta a na začátku podzimu (srpen – říjen). Nejvyšší počet mlhavých dnů byl také zjištěn v listopadu a prosinci, obzvláště běžné v údolích.

Slezské Beskydy jsou jednou z nejvíce deštivých oblastí Polska. Roční úhrn srážek, hlavně spojené s přílivem vlhkého oceánského vzduchu, závisí na nadmořské výšce oblasti a její expozici dešťovým větrům, v popsané oblasti však nikde níže neklesá 750 mm. Svahy obrácené na západ dostávají nejvíce srážek. i pn.-zach., množství srážek se zvyšuje s nadmořskou výškou. A tak například. ve Visle * (430 m) roční srážky jsou 1190 mm, a ve Wisle Malinka, na západě. na svazích Malinowské skaly (690 m) do cca. 1400 mm. Istebna * a Jaworzynka * mají méně srážek. Většina srážek se vyskytuje od května do srpna. Často mají podobu silných dešťů a prudkých bouří. Nejméně srážek je zaznamenáno v září a říjnu. Počet dnů v roce s dešťovými srážkami se pohybuje od cca. 150 v údolích do cca. 200 ve vyšších úrovních.

Hodně ze srážek padá na sníh, podíl se zvyšuje s rostoucí nadmořskou výškou. Počet dnů se sněžením se pohybuje od cca. 30 u pn. na úpatí hor do cca. 90 v horních částech pásky. První sníh padá v nejvyšších částech pohoří, často již v říjnu, o měsíc později se v horách vytvoří trvalá sněhová pokrývka, a v údolích až v polovině prosince. Sníh drží před 74 dny v oblasti Těšínska, 96 dny ve Visle * i 106 dny v Istebně * až do cca. 130 dny ve špičkových hrách Czantoria * a Stożek *, kde podmínky příznivé pro lyžování obvykle trvají od poloviny prosince do konce března. Nejdelší, protože i do konce dubna může být na svazích severu sníh., hluboko, temná údolí a zalesněné úseky hřebenů. V údolích se nejsilnější sněhová pokrývka vyskytuje na přelomu ledna a února, ve výši cca. 80 cm ve Visle * a 98 cm v Istebně *. V dílčích špičkách může tloušťka sněhové pokrývky dosáhnout až 200 cm, na exponovaných úsecích hřebenů může být někdy na holou zem snesen sníh.

Dolní části diskutovaného pásma, ležící dole 670 m npm, patří do mírně teplého podnebí s průměrnými ročními teplotami od +6 do + 8 ° C. Oblasti nad touto hranicí leží na mírně chladném podlaží s teplotami v rozmezí od +4 do + 6 ° C. Průměrné roční teploty pro města ležící v údolích jsou: Ustroň * + 7,1 ° C, Visla * + 6,3 ° C, Istebna * + 5,7 ° C. Nejvyšší průměrné měsíční teploty v této oblasti se vyskytují v červenci: +16,3° C ve Visle *, +15° C na Kubalonce * a + 14 ° C v nejvyšších částech hor. Nejchladnějším měsícem je leden s průměrnými teplotami od -3,5 ° C ve Visle * do -5,8 ° C v Istebně * Zaolzie.

Stejně jako v jiných částech Beskyd, ve Slezských Beskydách teplota klesá s nadmořskou výškou - v závislosti na ročním období - od 0,5 do 1 ° C každý 100 m převýšení. Proto ve výškách výše 750-800 m nad mořem letní klima vůbec zmizí, tj.. období, kdy jsou průměrné denní teploty vyšší než + 15 ° C. Jsou také běžné, zejména na konci podzimu a zimy, obrácené situace, když je v údolích zima a mlha, a slunce svítí na okolní vrcholy a teplota je o několik nebo tucet stupňů vyšší. Jsou to tzv. teplotní inverze, spojené se stagnací studeného vzduchu v hlubokých zemních depresích. K největší takové inverzi v polských Karpatech v současném století došlo v únoru 1929 r. V Istebně * Zaolzie byla teplota tehdy -36 ° C.

Jak je patrné z výše uvedeného, Beskydské počasí rád hraje triky. Na to by se nemělo zapomínat a vůbec, i na krátký výlet budete potřebovat teplejší oblečení a pláštěnky. Ve stejnou dobu, v Ustrońi * nebo ve Visle * by se člověk neměl bát podzimní mlhy, ale zkuste hledat slunce na okolních vrcholcích.