Ustron

Ustroň - prázdninové a lázeňské město, nachází se v údolí Visly, na sever. okraj Slezských Beskyd. Povrch 59 km2, 15 900 obyvatel. Ve svém složení, vedle bývalých Ustroń Dolny a Górne, existuje řada čtvrtí, které byly bývalými osadami, jako goyim, Jelenica, červen, …

Počátky turistiky ve Slezských Beskydech

Počátky cestovního ruchu ve Slezských Beskydách sahají do prvních let 19. století. Po dlouhou dobu byly hlavním a poměrně často navštěvovaným cílem větších turistických výprav prameny Visly * a vrchol „Matky“ Barania Góra. Provedl první zdokumentovanou cestu do Barania Góra …

Cisiec

CISIEC - velká vesnice na pravém břehu řeky Soly *, přímo na jih od Węgierska Górka * (budovy obou vesnic se prakticky spojují v oblasti ústí potoka Żabnica *). Má výrazný charakter pouličního ostění rozloženého na ploše cca. 4 km. Obec byla založena v 16. století. …