Bory Orawa

BORY ORAWA (930 m) - nízký horský průsmyk v hlavním karpatském povodí mezi Wilczy Groń (961 m) na jihozápadu a Magurka (1143 m) a tři mohyly (1216 m) na severovýchodě. Na jej określenie używane