Orawska Półgóra – Oravska Polhora

Orawska Półgóra – HALVE BERG (woorden. Oravska Polhora) - een groot dorp in de Półgórzanka-vallei, gedeeltelijk gelegen in de Orawski Beskiden tussen Babia Góra (1725 m) in het oosten en Pilsko * (1557 m) in het westen, częściowo zaś na obszarze