Volk cultuur

Volk cultuur

Het begin van de vestiging in het betreffende gebied dateert uit het einde van de 13e eeuw. De intensivering en ontwikkeling ervan vond echter pas in het midden van de 16e eeuw plaats. De kolonisatieactie werd geleid door de eigenaren van de omliggende landgoederen. Duże zasługi w osiedlaniu tej