In het begin – Beskid Żywiecki

In het begin – Beskid Żywiecki

Het besproken gebied van Żywiec en Orawa is bijna verstoken van archeologische vondsten. W tej sytuacji na temat prehistorii opisywanego obszaru można jedynie wnioskować odwołując się do odkryć dokonanych w najbliższym sąsiedztwie i wiązać