Voormalig Beskid-dorp

VOORMALIG DORP VAN BESKIDZKA

Berggebieden, zoals we al zeiden, zij verzetten zich lange tijd tegen kolonisatie. Dit gold vooral voor de periode tot het einde van de 16e eeuw., toen landbouw de basis was voor het onderhoud van het dorp.

De primaire landbouw in de bergen werd gekenmerkt door een soort 'semi-nomadisme': górale