Jaworzynka

Jaworzynka - en landsby i kommunen Istebna, ligger lengst, pd.-zach. hjørne av den polske delen av Silesian Beskider, på ryggen til det største karpatiske vannskillet og i dalene Czadeczka og Krężelka og i bakkene rundt. Sentrum av landsbyen skaper en gate, …