Folkekultur

Folkekultur

Begynnelsen av bosetningen i det aktuelle området dateres tilbake til slutten av 1200-tallet. Dens intensivering og utvikling skjedde imidlertid bare i midten av 1500-tallet. Koloniseringsaksjonen ble ledet av eierne av de omkringliggende eiendommene. Duże zasługi w osiedlaniu tej