Hog

HOG —En landsby på høyre bredd av Soła *, mindre enn 7 km sør for Zywiec *. Den har et gatekarakter, hvis akse er mindre enn en kilometer fra elvestrømmen. Den nordlige enden når foten av Grójec *, a południowym wylotu doliny Juszczynki.