Zywiec

ŻYWIEC - vyše 30 tisíc. mesto, hlavné mesto horského regiónu, ekonomické centrum, administratívne, kultúrne, tiež komunikačný uzol a východiskový bod v Beskydoch Żywiecki a východnej časti Sliezskych Beskýd a západnej časti Malých Beskýd, Nachádza sa v horskom údolí na sútoku Sola * a Koszarawa *. …

Beskid Żywiecki – Ochrana prírody

Beskid Żywiecki – Ochrana prírody

V predmetnej oblasti, Na poľskej strane sa nachádzajú štyri prírodné rezervácie:

Lesná rezervácia „Romanka“ - bola založená v roku 2006 1963 na ochranu horného hrebeňového smrekového lesa na vrchole Romanky (1150 - 1366 m), który jest pozostałością