Cięcina

NOHY - veľká dedina (ok. 4,2 tisíc. obyvateľov) na pravom brehu rieky Sola *, 10 km južne od Zywiec *. Jeho spodná časť sa nachádza v plochom ohybe rieky v blízkosti ústia potoka Cięcinka, górna w dolinie