Cisiec

CISIEC - veľká dedina na pravom brehu rieky Sola *, priamo na juh od Węgierska Górka * (budovy oboch obcí sa prakticky spájajú v oblasti ústia potoka Żabnica *). Má výrazný charakter pouličného ostenia rozprestierajúceho sa na ploche cca. 4 km. …