Grojec

GROJEC (612 m) - nízka, ale dôležitá kulminácia južne od Żywiec *, na pravom brehu rieky Sola *. Je to najvyšší kopec v skupine kopcov a svahov, väčšinou bezlesé vyvýšeniny, tiahnuce sa na severozápadnom okraji Beskid Żywiecki, …