Beskid Żywiecki – Topografia a hydrografia

Beskid Żywiecki – Topografia a hydrografia.

Opísané územie zahrnuje fragmenty Beskid Żywiecki (na poľskej strane) a Orawski Beskydy (na slovenskej strane), susediaci s hlavným úsekom karpatského hrebeňa medzi priesmykmi Glinka (tiež sa volá Ujsolska - 845 …