Jaworzynka

Jaworzynka - dedina v obci Istebna, najďalej, pd.-zach. kút poľskej časti Sliezskych Beskýd, na hrebeni hlavného povodia Karpát a v dolinách Czadeczka a Krężelka a na okolitých svahoch. Stred obce tvorí ulica, …