Ľudová kultúra

Ľudová kultúra

Počiatky osídlenia predmetného územia siahajú do konca 13. storočia. K jej zintenzívneniu a rozvoju však došlo až v polovici 16. storočia. Kolonizačnú akciu viedli majitelia okolitých majetkov. Duże zasługi w osiedlaniu tej