Lesný vodný park

Akvapark v Leśne pri Żywci

Lesný vodný park
Lesná, obec Lipowa
34-300 Zywiec