Oravská svadba – Oravske Vesele

Oravská svadba – ŠŤASNÝ – (pomaly. Oravske Vesele). Veľká dedina ležiaca na úpätí Pilska * čiastočne v Orawských Beskydách, čiastočne v Podbeskidzkie Rowo (pomaly. Podbeskydska brazda). Nachádza sa v údolí Weselanka, a jej centrum z kościołem