Na začiatku – Beskid Żywiecki

Na začiatku – Beskid Żywiecki

Diskutovaná oblasť Żywiec a Orawy je takmer bez archeologických nálezov. W tej sytuacji na temat prehistorii opisywanego obszaru można jedynie wnioskować odwołując się do odkryć dokonanych w najbliższym sąsiedztwie i wiązać