Vegetácia Sliezskych Beskýd

Vegetácia Sliezskych Beskýd

Vegetácia Sliezskych Beskýd je usporiadaná ako všade v horách - v charakteristických vrstvách rastlín, ktoré sa navzájom líšia z hľadiska výskytu konkrétnych druhov rastlín, ako aj celé ich tímy. Dosahuje až do cca. 500 …