Začiatky turistiky v Sliezskych Beskydách

Počiatky cestovného ruchu v Sliezskych Beskydách siahajú do prvých rokov 19. storočia. Dlhodobo hlavným a pomerne často navštevovaným cieľom väčších turistických expedícií boli pramene Visly * a vrchol „Matky“ Barania Góra.. Pierwszą udokumentowaną