Hog

HOG —Dedina na pravom brehu rieky Sola *, menej ako 7 km južne od Zywiec *. Má pouličný charakter, os ktorej je necelý kilometer od riečneho prúdu. Jeho severný koniec siaha k úpätiu Grójca *, a południowym wylotu doliny Juszczynki.