Bývalá dedina Beskid

BÝVALÁ DEDINA BESKIDZKY

Horské oblasti, ako sme už spomínali, dosť dlho odolávali kolonizácii. Týkalo sa to najmä obdobia do konca 16. storočia., keď bolo poľnohospodárstvo základom pre údržbu dediny.

Primárne poľnohospodárstvo v horách sa vyznačovalo akýmsi „polokočovstvom“: górale