Glinka

GLINKA — niewielka wieś na wschodnich krańcach „Worka Raczańskiego” położona na wysokości 600-680 m npm w dolinie potoku o tej samej nazwie (najbardziej wschodni ze źródłowych potoków Ujsoły) pomiędzy odchodzącym z Krawców Wierchu* grzbietem Kubiesowki* (na północy) a łagodnymi stokami …