Wisła

Wisła — miasto (od 1962 r.), jeden z najruchliwszych ośrodków wczasowo–turystycznych w Polsce. Leży w źródliskowej części doliny Wisły i w dolinach jej pierwszych, górskich dopływów oraz na stokach otaczających je gór. Powierzchnia 110 km2, …

Ustroń

Ustroń — miasto o charakterze wczasowo-uzdrowiskowym, położone w dolinie Wisły, na pn. skraju Beskidu Śląskiego. Powierzchnia 59 km2, 15 900 mieszkańców. W jego skład, obok dawnego Ustronia Dolnego i Górnego, wchodzi szereg dzielnic będących dawniej przysiółkami, jak Goje, Jelenica, Poniwiec, …

Węgierska Górka

Węgierska Górka

Węgierska Górka jest malowniczą miejscowością leżącą na zboczach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego, nad rzeką Sołą. Dzieje Węgierskiej Górki sięgają XV wieku i są związane z legendą o Węgrach, którzy chcąc zawłaszczyć Żywiecczyznę podstępnie wypełnili nogawki węgierską ziemią, …

Historia Beskidu Śląskiego –  XIX – XX wiek

Historia Beskidu Śląskiego –  XIX – XX wiek

W II połowie XIX stulecia powstało też szereg innych polskich stowarzyszeń o charakterze oświatowo-kulturalnym i społecznym, jak np. Towarzystwo Rolnicze (założone w 1868 r., kierowane przez Jerzego Cienciałę, a później Józefa Zaleskiego), …

Historia Beskidu Śląskiego –  XVI – XVIII wiek

Historia Beskidu Śląskiego –  XVI – XVIII wiek

W 1560 r. książę cieszyński Wacław III Adam przekazał swemu synowi Fryderykowi Kazimierzowi uposażenie, składające się z wydzielonych w odrębną jednostkę administracyjną: Frydka, Frysztatu (dzisiejsza Karwina), Skoczowa i Strumienia, wraz z otaczającymi …

Początki turystyki w Beskidzie Śląskim

Początki turystyki w Beskidzie Śląskim przypadają na pierwsze lata XIX w. Przez długi czas głównym i dość często odwiedzanym celem większych wypraw turystycznych były źródła Wisły* oraz szczyt Baraniej Góry jako jej „rodzicielki”. Pierwszą udokumentowaną wycieczkę na Baranią Górę odbył …