Szlaki piesze – Beskid Żywiecki

Szlaki piesze – Beskid Żywiecki

Sieć znakowanych szlaków jest na omawianym terenie stosunkowo gęsta (zwłaszcza po polskiej stronie) choć nierównomiernie rozłożona . W południowej — wyższej części Beskidu Żywieckiego szlaków jest zdecydowanie więcej niż w …

Żywiec

ŻYWIEC — ponad 30-tys. miasto, stolica górskiego regionu, centrum gospodarcze, administracyjne, kulturalne, także węzeł komunikacyjny i punkt wypadowy w Beskid Żywiecki oraz wschodnią część Beskidu Śląskiego i zachodnią Beskidu Małego, Położone jest w śródgórskiej kotlinie u zbiegu Soły* i Koszarawy* …

Węgierska Górka

Węgierska Górka

Węgierska Górka jest malowniczą miejscowością leżącą na zboczach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego, nad rzeką Sołą. Dzieje Węgierskiej Górki sięgają XV wieku i są związane z legendą o Węgrach, którzy chcąc zawłaszczyć Żywiecczyznę podstępnie wypełnili nogawki węgierską ziemią, …

Beskid Żywiecki – Ochrona przyrody

Beskid Żywiecki – Ochrona przyrody

Na omawianym obszarze, po polskiej stronie zlokalizowane są cztery rezerwaty przyrody:

Rezerwat leśny „Romanka” — utworzony został w roku 1963 dla ochrony górnoreglowego boru świerkowego na szczycie Romanki (1150 — 1366 m), który jest pozostałością …

Beskid Żywiecki – Świat zwierząt

Beskid Żywiecki – Świat zwierząt

Intensywna działalność człowieka, zwłaszcza w przeciągu ostatnich 100 lat, spowodowała, że wiele gatunków zwierząt całkowicie zniknęło, inne zaś, zwłaszcza większe ssaki, występują w niewielkich ilościach. Tępienie zwierząt, szczególnie przez coraz liczniejszych kłusowników stało się ostatnio …

Beskid Żywiecki – Szata roślinna

Beskid Żywiecki – Szata roślinna

W grupie Pilska, Romanki i Lipowskiej ok. 75% powierzchni pokrywają lasy. Pierwotnym drzewostanem, który trwał na tym terenie do XV w. praktycznie bez ingerencji ludzkiej był mieszany las bukowo-jodłowy z domieszką świerka, a także jawora …

Beskid Żywiecki – Topografia i hydrografia

Beskid Żywiecki – Topografia i hydrografia.

Teren opisywany obejmuje fragmenty Beskidu Żywieckiego (po polskiej stronie) oraz Beskidu Orawskiego (po stronie słowackiej), przylegające do odcinka głównego grzbietu karpackiego pomiędzy przełęczami Glinką (zwaną też Ujsolską — 845 m) na zachodzie a Glinnem …