Glinka

GLINKA — niewielka wieś na wschodnich krańcach „Worka Raczańskiego” położona na wysokości 600-680 m npm w dolinie potoku o tej samej nazwie (najbardziej wschodni ze źródłowych potoków Ujsoły) pomiędzy odchodzącym z Krawców Wierchu* grzbietem Kubiesowki* (na północy) a łagodnymi stokami opadającymi z grzbietu granicznego w rejonie Smerekowa Małego. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z końca XVII w. ale wieś najprawdopodobniej założyli wcześniej przybyli na Żywiecczyznę osadnicy wołoscy. Nie bez znaczenia dla rozwoju wsi był fakt położenia przy ważnym w skali lokalnej szlaku handlowym łączącym przez pobliską przełęcz Glinkę* (Ujsolską) Żywiecczyznę z Górnymi Węgrami (Słowacją). Po II wojnie światowej kontakty ze Słowacją zanikły a likwidacja przebiegających w tym rejonie szlaków turystycznych spowodowała m.in., że Glinka stała się odizolowaną przygraniczną wioską, rzadko odwiedzaną przez turystów (po zmierzchu WOP wpuszczał do wioski tylko jej mieszkańców). Wyznakowanie szlaku na Krawców Wierch i na Rycerzową ożywiło nieznacznie senną wieś ale dopiero rozpoczęta już budowa lokalnego drogowego przejścia granicznego przez przełęcz uczyni z Glinki turystyczną wieś przygraniczną. W dolnej części wsi znajduje się niezabytkowy kościół i szkolą. Przy jednym z domów stoi stary młyn, tartak i stolarnia z 2 pot. XIX w. Także sklep spożywczy i dwa niewielkie bary. Tutejszy folklor kultywuje zespól regionalny Glinka. Komunikacja PKS z Żywca i Rajczy. Trasa 24Ż.

GLINKA (845 m) — przełęcz na polsko-słowackiej granicy państwowej, zwana też Ujsolską. Położona jest między Magurą (996 m) na południu a Jaworzyną (1045 m) na północy, w głównym karpackim grzbiecie wododziałowym, ponad źródłami potoku Glinka (po polskiej stronie) i Cisanówki (po słowackiej). Przełęcz oddziela polską wieś Glinkę* od słowackiej Nowoci*. Na przełęczy po stronie słowackiej trwa budowa drogowego przejścia granicznego. Budynek w stanie surowym jest już niemal ukończony. Doprowadzono też trzy dojazdowe nitki asfaltowe od strony Nowoci. Po stronie polskiej budowy drogi jeszcze nie rozpoczęto. Otwarcie tutaj drogowego przejścia granicznego stworzy możliwość połączenia Słowackiej Orawy poprzez terytorium Polski ( Rajcza*, Zwardoń) z Kisucami i dalej z Republiką Czeską. Aktualnie, od września 1997 roku, na przełęczy funkcjonuje piesze przejście tzw. małego ruchu granicznego. Jest ono czynne w okresie 1.04.-30.09. w godz. 8.00-20.00, w okresie 1.10.-31.03. w godz. 8.00-18.00. Na przejściu znajduje się punkt odprawy celno-paszportowej. W związku z budową nowych dróg zlikwidowany został zielony szlak turystyczny Nowoć – przeł. Glinka. W okresie międzywojennym prowadził tędy polski dalekobieżny szlak z Baraniej Góry na Pilsko zlikwidowany po wojnie w związku z obostrzeniami granicznymi. Przez przełęcz biegnie natomiast słowacki szlak graniczny — trasa IN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *