Góra Prusów

Góra Prusów

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Węgierska Górka-Romanka”

Przystanek 9: Prusów

Grzbiet Prusowa jest wyrównany i długi na około 1 km ze słabo zaznaczoną kulminacją (1010 m n.p. m).

ŁĄKI O CHARAKTERZE POUGOROWYM

To jedno z …