Dawna wieś beskidzka

DAWNA WIEŚ BESKIDZKA

Tereny górskie, jak już wspomnieliśmy, dość długo opierały się kolonizacji. Dotyczyło to zwłaszcza okresu do końca XVI w., gdy podstawą utrzymania wsi było rolnictwo.

Pierwotne rolnictwo w górach cechował swoisty „półnomadyzm”: górale mieszkali wprawdzie w stałych miejscach, …

Historia Beskidu Śląskiego –  XIX – XX wiek

Historia Beskidu Śląskiego –  XIX – XX wiek

W II połowie XIX stulecia powstało też szereg innych polskich stowarzyszeń o charakterze oświatowo-kulturalnym i społecznym, jak np. Towarzystwo Rolnicze (założone w 1868 r., kierowane przez Jerzego Cienciałę, a później Józefa Zaleskiego), …

Historia Beskidu Śląskiego –  XVI – XVIII wiek

Historia Beskidu Śląskiego –  XVI – XVIII wiek

W 1560 r. książę cieszyński Wacław III Adam przekazał swemu synowi Fryderykowi Kazimierzowi uposażenie, składające się z wydzielonych w odrębną jednostkę administracyjną: Frydka, Frysztatu (dzisiejsza Karwina), Skoczowa i Strumienia, wraz z otaczającymi …