Wisła

Wisła — miasto (od 1962 r.), jeden z najruchliwszych ośrodków wczasowo–turystycznych w Polsce. Leży w źródliskowej części doliny Wisły i w dolinach jej pierwszych, górskich dopływów oraz na stokach otaczających je gór. Powierzchnia 110 km2, …

Ustroń

Ustroń — miasto o charakterze wczasowo-uzdrowiskowym, położone w dolinie Wisły, na pn. skraju Beskidu Śląskiego. Powierzchnia 59 km2, 15 900 mieszkańców. W jego skład, obok dawnego Ustronia Dolnego i Górnego, wchodzi szereg dzielnic będących dawniej przysiółkami, jak Goje, Jelenica, Poniwiec, …

Stożek Wielki

Stożek Wielki (978 m; też popularnie — Stożek, czes.: Velky Stożek) — wybitna góra w paśmie granicznym, po Wlk. Czantorii i Kiczorach trzeci co do wysokości (ex aequo z Kyrkawicą) szczyt w wododziale Wisły i Odry, zwornik dla największego na …

Jaworzynka

Jaworzynka — wieś w gminie Istebna, usytuowana w najdalszym, pd.-zach. zakątku polskiej części Beskidu Śląskiego, na grzbiecie głównego wododziału karpackiego oraz w dolinach Czadeczki i Krężelki i na otaczających je stokach. Centrum wsi tworzy ulicówkę, ciągnącą się wzdłuż wspomnianego grzbietu, …

Historia Beskidu Śląskiego –  XIX – XX wiek

Historia Beskidu Śląskiego –  XIX – XX wiek

W II połowie XIX stulecia powstało też szereg innych polskich stowarzyszeń o charakterze oświatowo-kulturalnym i społecznym, jak np. Towarzystwo Rolnicze (założone w 1868 r., kierowane przez Jerzego Cienciałę, a później Józefa Zaleskiego), …

Historia Beskidu Śląskiego –  XVI – XVIII wiek

Historia Beskidu Śląskiego –  XVI – XVIII wiek

W 1560 r. książę cieszyński Wacław III Adam przekazał swemu synowi Fryderykowi Kazimierzowi uposażenie, składające się z wydzielonych w odrębną jednostkę administracyjną: Frydka, Frysztatu (dzisiejsza Karwina), Skoczowa i Strumienia, wraz z otaczającymi …