Orava od XVII wieku do II wojny światowej

Orava od XVII wieku do II wojny światowej

W latach 1605-1606 kilka orawskich wsi, między innymi Jasenica, Klin, Półgóra i Rabcza, spustoszonych zostało przez powstańcze oddziały S. Bocskaya. W Jasenicy na przykład, po takim najeździe pozostały tylko cztery domy, zaś …

Orava do XVII wieku

Orawa do XVII wieku

W latach 1003-1018 Orawa wraz z całą Słowacją znalazła się w posiadaniu Bolesława Chrobrego. Po nim władzę tutaj objęło Królestwo Węgier. Współczesny Bolesławowi Chrobremu król węgierski Stefan I (późniejszy święty), dokonał administracyjnego podziału kraju na komitaty …