Jaworzynka

Jaworzynka — wieś w gminie Istebna, usytuowana w najdalszym, pd.-zach. zakątku polskiej części Beskidu Śląskiego, na grzbiecie głównego wododziału karpackiego oraz w dolinach Czadeczki i Krężelki i na otaczających je stokach. Centrum wsi tworzy ulicówkę, …