Złatna

ZŁATNA —wieś w dolinie Bystrej* wciśnięta pomiędzy grzbiet graniczny w rejonie Krawców Wierchu* a masyw Lipowskiej*. Centrum wsi położone jest nieco powyżej ujścia do Bystrej potoku Straceniec*. W górnej części doliny znajduje się oddalony o …