Cięcina

CIĘCINA — duża wieś (ok. 4,2 tys. mieszkańców) na prawym brzegu Soły*, 10 km na południe od Żywca*. Jej dolna część położona jest w płaskim zakolu rzeki w pobliżu ujścia potoku Cięcinka, górna w dolinie …