Drogi dojazdu i komunikacja – Beskid Żywiecki

Drogi dojazdu i komunikacja – Beskid Żywiecki

Po polskiej stronie podstawowe drogi dojazdowe do omawianego terenu prowadzą od północy — z Bielska-Białej (nr 94) oraz z Kęt (nr 947) do Żywca (od międzynarodowej drogi Kraków …