Drogi dojazdu i komunikacja – Beskid Żywiecki

Drogi dojazdu i komunikacja – Beskid Żywiecki

Po polskiej stronie podstawowe drogi dojazdowe do omawianego terenu prowadzą od północy — z Bielska-Białej (nr 94) oraz z Kęt (nr 947) do Żywca (od międzynarodowej drogi Kraków – Bielsko – Cieszyn). Z Żywca droga nr 944 prowadzi w górę doliny Soły przez Węgierską Górkę i Milówkę a po 25 km osiąga Rajczę, gdzie rozgałęzia się na kilka dróg lokalnych, prowadzących do poszczególnych wsi położonych w dolinach potoków wypływających spod głównego grzbietu granicznego. Najbardziej na wschód prowadzi z Rajczy droga do Ujsól (5 km) i dalej do Glinki (z Ujsół 4 km). Od Glinki do granicy państwowej na przel. Ujsolskiej droga jest aktualnie (wiosna 1998) modernizowana w związku z przewidywanym otwarciem granicznego przejścia drogowego na Słowację (dalsze 4 km). Równolegle do dolnego fragmentu głównej szosy prowadzi na prawym brzegu Soły droga łącząca Wieprz, Cięcinę i Węgierską Górkę. Mosty na Sole w dwóch pierwszych z wymienionych miejscowości łączą ją z główna drogą poprowadzoną do Węgierskiej Górki z ominięciem gęstej zabudowy wsi. 1 km na południe od Wieprza odchodzi na wschód w górę doliny potoku Juszczynka lokalna droga przez Bystrą, Juszczynę, przeł. U Poloka do Sopotni Małej (8 km). Od niej z kolei odchodzą na południe krótkie asfaltowe odcinki do Brzuśnika i w górę Bystrej. W Cięcinie odgałęzia się lokalna droga do górnej części tej wsi w dolinę Cięcinki, a w Węgierskiej Górce do górnej części Żabnicy (10 km). W Milówce odchodzi na zachód droga nr 943, która łączy opisywany obszar z przejściem granicznym w Zwardoniu oraz z rejonem Koniakowa, a także Wisły i Ustronia. Natomiast na południowym krańcu tej miejscowości odgałęzia się na wschód wąska ale asfaltowa droga w dolinę Milowskiego Potoku (ok. 4 km). Z Rajczy Dolnej krótka droga prowadzi do osiedli w dolinie Nickuliny, a z Ujsoł w dolinę Bystrej aż do osiedla Zlatna Huta (9 km).

Drugim ważnym ciągiem komunikacyjnym na omawianym obszarze (biegnącym wzdłuż jego północnej i wschodniej granicy) jest droga nr 945 prowadząca z Żywca na wschód doliną Koszarawy przez Świnną do Jeleśni (11 km) a dalej na południe do Korbielowa i do przejścia granicznego na przeł. Glinne (łącznie 23 km). Odchodzą od niej najpierw lokalne odnogi na południe do Trzebini z połączeniem z drogą w Juszczynie (5 km) oraz do Świnnej i Przyłękowa (4 km). Natomiast z Jeleśni na południowy wschód odgałęzia się droga do Sopotni Malej (7 km), gdzie w dolnej części wsi wybiega od niej kolejna droga aż do górnych osiedli Sopotni Wielkiej (8 km). Do Jeleśni dochodzą również od wschodu lokalne drogi z Suchej Beskidzkiej przez Lachowice i Pewel Wielką, bądź przez Lachowice i Koszrawę (obie wąskie i w nie najlepszym stanie) umożliwiające najkrótszy dojazd w tę część Beskidu Żywieckiego od strony Krakowa.

W oparciu o podany układ dróg funkcjonuje komunikacja autobusowa PKS. Dociera ona praktycznie do wszystkich miejscowości położonych w górskich dolinach. Oprócz Żywca lokalnymi węzłami komunikacji autobusowej są: Węgierska Górka, Rajcza oraz Jeleśnia. Główną szosą w dolinie Soły kursują także autobusy pospieszne z Bielska-Białej i Katowic do Zwardonia, a drogą Żywiec – Jeleśnia – Korbielów autobusy do Namiestowa na Słowacji. Do miejscowości w promieniu kilkunastu kilometrów od Żywca (np. Wieprz, Świnna, Przylęków, Jeleśnia) oraz do Korbielowa kursują również autobusy komunikacji podmiejskiej (MZK Żywiec).

Stacje benzynowe znajdują się w Żywcu (6), Węgierskiej Górce, Milówce, Rajczy, Świnnej i Jeleśni (2). Pomoc drogowa funkcjonuje w Żywcu — ul. Browarna 47, tel. 61-49-31 a także pod tel. 61 -41 -70 i 61-21-38.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *