Zwierzęta Beskidu Śląskiego

Zwierzęta Beskidu Śląskiego

Świat zwierząt na opisywanym terenie jest stosunkowo ubogi — dotyczy to zwłaszcza wszystkich większych ssaków i ptaków. Znaczna liczba gatunków, dawniej wcale tu pospolitych, znikła zupełnie na przestrzeni ostatnich 100 lat. Przyczyną …