Nowoć – Novot’

NOWOĆ (słow. Novot’) — wieś orawska położona w górnym dorzeczu Nowocianki (d. Klinianki), tj. nad Nowocianką, jej lewymi dopływami Cisanówką (slow. Tisanovka) i Menzdrówką (slow. Menzdrovka) oraz na przyległych odkrytych grzbietach. Północną granicę wsi tworzy …