Pradzieje – Beskid Żywiecki

Pradzieje – Beskid Żywiecki

Omawiany obszar Żywiecczyzny i Orawy niemal pozbawiony jest znalezisk archeologicznych. W tej sytuacji na temat prehistorii opisywanego obszaru można jedynie wnioskować odwołując się do odkryć dokonanych w najbliższym sąsiedztwie i wiązać …