Beskid Żywiecki – Ochrona przyrody

Beskid Żywiecki – Ochrona przyrody

Na omawianym obszarze, po polskiej stronie zlokalizowane są cztery rezerwaty przyrody:

Rezerwat leśny „Romanka” — utworzony został w roku 1963 dla ochrony górnoreglowego boru świerkowego na szczycie Romanki (1150 — …