Kultura ludowa – Beskid Śląski

Wędrując po beskidzkich szlakach warto przyjrzeć się uważnie nie tylko cudom przyrody, ale także dziełom rąk i różnorodnym świadectwom bogatej kultury duchowej ludu góralskiego. Na każdym kroku spotykamy bowiem przykłady wysokiego kunsztu rzemieślniczego, dużego smaku …

Beskid Żywiecki – Stroje ludowe

Beskid Żywiecki – Stroje ludowe

Stroje wykonywano przede wszystkim z produkowanych na miejscu materiałów: płótna lnianego i sukna wyrabianego z wełny oraz ze skóry. Strój męski stanowiła płócienna koszula, spodnie z sukna, wierzchnie sukienne okrycie (cucha) oraz filcowy kapelusz. Uzupełnieniem …