Opisy szlaków turystycznych

OPISY SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – UWAGI OGÓLNE

Szlaki opisane zostały w kolejności od północy na południe pasma, najpierw po stronie polskiej, następnie po stronie czeskiej. Na końcu opisano szlaki w masywie Girowej. W kilku przypadkach dłuższe szlaki zostały podzielone na logiczne z punktu widzenia potrzeb turysty mniejsze odcinki. Szlaki kolejno ponumerowano, przy czym litera w oznaczeniu szlaku określa jego kolor: C — czerwony, N — niebieski, Ż — żółty, Z — zielony, S — czarny („sadza”).

Wszystkie opisy tras znakowanych odnoszą się do kierunku wędrówki z dołu do góry. Na początku opisu każdego szlaku podany jest jego orientacyjny przebieg, czas przejścia, suma podejść oraz liczba punktów do GOT za przejście szlaku w opisanym kierunku. Następny akapit określa charakter trasy, po czym następuje dokładny opis przebiegu szlaku. Treści drukowane w szczegółowych opisach tras mniejszą czcionką stanowią uzupełnienie podstawowego tekstu przewodnika: zawierają opisy miejsc, w których turysta aktualnie się znajduje, wydarzeń z tymi miejscami związanych, rozpościerających się widoków, możliwości krótszego zejścia (bez znaków!) w dolinę itp. Na końcu opisu szlaku zamieszczone są podstawowe informacje odnoszące się do kierunku wędrówki przeciwnego niż opisany: czas przejść, suma podejść (jeśli te występują przy wędrówce „w dół”) i liczba punktów do GOT w zejściu.

Czasy przejść obliczone są na siły przeciętnego turysty z niewielkim plecakiem i nie uwzględniają postojów ani dłuższych odpoczynków. Podawane są w godzinach (g.) i minutach (min.), przy czym np. wartość 1.15 g. oznacza 1 godzinę i 15 minut, 2.45 g. — 2 godziny i 45 minut itd.

W szczegółowym opisie przebiegu szlaku podawane są w nawiasach czasy cząstkowe, tj. czasy przejścia między dwoma kolejnymi punktami na szlaku (pierwsze wartości) oraz międzyczasy, tj. czasy przejścia do danego punktu od początku szlaku, np. „(40 min., z Bystrzycy 1.50 g.)”.

Odsyłacze w postaci strzałki poziomej oznaczają, że dany fragment trasy opisany jest przy innym, wskazanym szlaku, np. „(17Ż)”, lub że tam znajdują się dodatkowe informacje na poruszany temat. Podobnie w „Słowniczku krajoznawczym” oznaczenie np. (*) Olza” wskazuje, że Olza omówiona jest pod odrębnym hasłem, do którego zajrzeć należy w celu uzupełnienia informacji.

Obiekty wymieniane w opisach szlaków, których nazwy są oznaczone gwiazdką posiadają — co już wspomniano — swoje odrębne hasła w „Słowniczku krajoznawczym”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *