Szlak turystyczny – Marków – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – Marków – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – 35Z – zielony. Marków (560 m) – schronisko na Girowej (790 m). 40 min. Suma podejść 230 m. GOT 4 pkt.

Łatwy i zdecydowanie najkrótszy szlak dojściowy do schr. na Girowej*, dość rzadko jednak używany ze względu na utrudniony dostęp do punktu wyjściowego. Początek szlaku znajduje się przy przyst autobusowym ĆSAD Bukowiec Marków (czes.: Bukovec Markov) na drodze z Mostów* do Herczawy* (kilka kursów dziennie z dworca ĆSAD w Jabłonkowie*). Wjazd na w/w. drogę w Mostach znajduje się już na terenie przejścia granicznego czesko-słowackiego. Ze względu na krętą i bardzo wąską drogę, ruch pojazdów prywatnych odbjjwa się tylko poza wykazanymi godzinami kursowania autobusów ĆSAD. Uwaga! Do niedawna szlak ten był znacznie dłuższy i zaczynał się przy stacji kolejowej Ćierne pri Ćadci, już po stronie słowackiej i w takiej postaci widnieje na wielu używanych do dziś mapach turystycznych. Po podziale Czechosłowacji i zmianie dawnej granicy republik na granicę państwową, jego część słowacką zlikwidowano. Planowane jest przedłużenie szlaku drogą aż do Herczawy* (z Herczawy*: 1.20 g.; suma podejść 265 m; GOT 8 pkt.).

Od przyst. autobus. ĆSAD Bukowiec Marków (na linii Jabłonków – Herczawa) udajemy się boczną drogą w górę stoku, w las. Po chwili wychodzimy na skraj dość rozległych polan, z luźno rozrzuconymi gospodarstwami przysiółka Marków (administr. należącego do Bukowca*). Polną drogą, biegnącą wyraźnym tu grzbiecikiem w otoczeniu kwiecistych łąk, kierujemy się na pn.-zach. Za ostatnią chałupą droga zwęża się i wkracza w las. Tu na rozwidleniu wybieramy lewą odnogę i rozpoczynamy podejście stokiem Girowej*. W pewnym miejscu (Uwaga!) znaki odbijają z drogi w prawo, wyraźnie w górę, na słabo widoczną ścieżkę leśną.

W razie przeoczenia miejsca, w którym znaki odchodzą w prawo, podchodzimy dalej leśną drogą i po ok. 10 min. osiągamy poprzecznie biegnącą drogę. Wiodą nią czerwone zn. z Mostów* (34C) i zielone zn. z Jabłonkowa* (33Z) do schr. na Girowej*. Drogą tą w prawo w 5 min. do schroniska.

Początkowo ścieżką, a gdy ona zanika — wprost przez stary świerkowy las, śledząc uważnie znaki, podchodzimy dość stromo aż na skraj polany, na której tuż powyżej wznosi się schronisko na Girowej* (40 min.).

Przejście szlaku w kierunku przeciwnym: Schr. na Girowej – Marków (autobus ĆSAD). 30 min. GOT 2 pkt. (Zejście do Herczawy*: 1.10 g.; suma podejść 75 m; GOT 6 pkt.).

Wariant: Z Herczawy* przez Komorowski Groń* na Girową*. Zn. żółte (36Ż), później bez znaków, następnie zn. czerwone (32C). 1.30 g. Suma podejść 220 m. GOT 7 pkt.

Z Herczawy* za zn. żółtymi (36Ż) osiągamy główny grzbiet pasma Girowej* na skrzyżowaniu pod Komorowskim Groniem*, przy dawnym kamieniu granicznym Komory Cieszyńskiej (35 min.). Stąd grzbietową drogą kierujemy się na zach., w stronę widocznego przed nami spiętrzenia Girowej*. Zupełnie połogo, wśród pól i łąk, osiągamy skraj przysiółka Komorowski Groń, gdzie spotykamy zn. czerwone (32C)z Bukowca* (15 min., z Herczawy 50 min.). Dalej za zn. czerwonymi (32C) do schroniska na Girowej* (40 min., z Herczawy 1.30 g.).

Przejście wariantu w kierunku przeciwnym: 1.15 g. Suma podejść 30 m. GOT 5 pkt.

Kliknij aby zobaczyć mapę szlaku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *