Szlak turystyczny – Bystrzyca – Filipka

Szlak turystyczny – Bystrzyca – Filipka

Szlak turystyczny – 26Ż – żółty. Bystrzyca (345 m) – W Pasiekach (624 m; 1.10 g.) – Łączka (835 m; 1.50 g.) – Rozdroże pod Filipką (730 m; 2.05 g.) -Filipka (762 m). 2.15 g.

Suma podejść 500 m. GOT 12 pkt.

Przyjemny i dosyć interesujący szlak, oferujący sporo ładnych widoków. Zarówno w wejściu jak i w zejściu można skorzystać z autobusu CSAD dojeżdżającego do Pasiek, skracając wydatnie drogę.

Początek szlaku przed dworcem kolejowym ĆSD w Bystrzycy* (czeska nazwa kolejowa: Bystrice nad Olsi). Tu również początek dwóch szlaków wiodących w Beskid Śląsko-Morawski: zn. zielonych na Koziniec pod Ostrym i zn. niebieskich do Karpętnej.

Wraz ze zn. zielonymi i niebieskimi kierujemy się sprzed dworca w prawo. Po chwili znaki te odchodzą w prawo pod wiadukt kolejowy, my natomiast skręcamy w lewo do centrum wsi z niewielkim rondem drogowym, przy którym siedziba gminy i restauracja. Tu idziemy w prawo w skos, zostawiając po lewej ręce pomnik, poświęcony poległym w latach 1939-45 w walce z faszyzmem, a nieco dalej — drewniany kościół katolicki p.w. Podwyższenia Św. Krzyża.

Pierwszy drewniany kościół wzniesiono tu w 1587 r. Panuje przekonanie, że zbudowali go protestanci i że pozostawał w ich rękach do 1654 r. Wielokrotnie remontowany, został rozebrany w r. 1897, a na jego miejscu zbudowano nowy, obecny kościół, częściowo z materiału pochodzącego ze starej świątyni.

W 1700 r. ołtarz po protestantach zastąpiono nowym, sprowadzonym z Frydka, ten zaś wymieniono w r. 1783 na ołtarz z kościoła jezuitów z Cieszyna. Pod koniec następnego wieku stary ołtarz pojezuicki trafił do kaplicy „zameczku” myśliwskiego arcyksięcia Fryderyka Habsburga na Zadnim Gro-niu w Wiśle*, zaś w kościele w 1907 r. ustawiono jego kopię. W lewym ołtarzu bocznym cenny tryptyk z 1588 r., przedstawiający Ukrzyżowanego Zbawiciela z Panną Marią i św. Janem Ewangelistą. Na najstarszym dzwonie data „1584” — być może pochodzi on ze starszej, nieistniejącej już, wolno stojącej dzwonnicy.

Przy kościele cmentarz równie stary jak świątynia. Grzebano na nim wspólnie katolików i ewangelików. W r. 1849 ewangelicy założyli obok własny cmentarz — zgodnie z rozporządzeniem Rządu Krajowego musiał być on oddzielony parkanem i posiadać osobne wejście.

Droga obniża się, przekracza most na Głuchówce* i wyprowadza na skrzyżowanie koło restauracji „Na Szkubni”. Tu znaki skręcają w lewo na drogę, wiodącą do osiedla W Pasiekach. Po kilkuset metrach szosa do Pasiek skręca w prawo, my natomiast idziemy dalej prosto aż do rozwidlenia dróg przy przystanku autobusowym CSAD. Tu dopiero odbijamy w prawo, a po chwili na kolejnym rozwidleniu — znów w prawo. Podchodzimy asfaltową dróżką wzdłuż niewielkiego potoku, a następnie polną drogą skrajem łąk po lewej. Przecinamy zakole szosy wiodącej do Pasiek (tu przyst. ĆSAD „Na Kamenitem”), a następnie pasmo lasu. Wychodzimy na szutrową drogę, którą łagodnie wznosimy się wśród pól i luźno rozrzuconych zabudowań aż do centrum osiedla W Pasiekach* (1.10 g.). Tu restauracja „Koliba” oraz końcowy przyst. autobusów CSAD (kursy do Bystrzycy* i Trzyńca*).

Zostawiając po lewej przedszkole w stylowym budynku z 1930 r. kierujemy się na wsch. wąską asfaltową dróżką wzdłuż linii sieci energetycznej. Wspinamy się dość stromo, przecinając pasmo lasu.

Mijamy po lewej wielki gmach dawnej szkoły i za ostatnim z rzadko rozrzuconych zabudowań skręcamy w lewo, w ścieżkę biegnącą wzdłuż pasa śródpolnych zarośli.

Ze ścieżki ciekawy widok na całe prawie osiedle W Pasiekach*, rozrzucone malowniczo na grzbiecie i stokach pn.-zach. ramienia Łączki*. W dole, w doi. Olzy* widzimy Bystrzycę* z wyraźną dominantą wieży kościoła ewangelickiego, a dalej — wysokie bloki mieszkalne Trzyńca*. Poza doi. Olzy wznoszą się szczyty Beskidu Śląsko-Morawskiego, widoczne od Skałki (932 m) nad Przeł. Jabłonkowską* (na pd.) po Jaworowy (1032 m, na pn.), poza którym chowa się charakterystyczna, stromo opadająca ku pn. Godula (738 m).

Po stromym podejściu przez pasmo bukowego lasu znaki wyprowadzają na drogę, przecinającą kolejny ciąg polan z luźno rozrzuconymi zabudowaniami przysiółka Łączka. Mijamy maleńki sklepik spożywczy z bufetem (czynny również w soboty i niedziele!), za którym ładny zespół dwóch drewnianych chałup, po czym zbliżamy się do skraju lasu, wzdłuż którego podchodzimy na szczyt Łączki* zwieńczony niewielkim triangulem (40 min., z Bystrzycy 1.50 g.).

Ze szczytu Łączki*, porośniętego lasem od pd.-zach., roztacza się interesujący widok w kierunku pn. i wsch. Na pn. widzimy m.in. cały grzbiet graniczny od Wróżnej* przez Ostry* i Mł. Czantorię* po Wlk. Czantorię*, ponad którym wzrok obejmuje rozległe tereny Pogórza Cieszyńskiego. Na prawo od Wlk. Czantorii rysuje się głębokie obniżenie przeł. Beskidek*, ponad którym ciągnie się płaski wał Równicy (884 m) — już poza doliną Wisły*. Na prawo od przeł. Beskidek w grzbiecie granicznym rozróżnimy Mł. Soszów*, następnie rozległy Wlk. Soszów* i wreszcie, już nad lasem — stromo wznoszący się szczyt Wlk. Stożka*.

Przejście ze szczytu Łączki grzbietem Połednej*, z zejściem do centrum Nydku*, stanowi niewątpliwie najprzyjemniejszą i do tego zupełnie łatwą, nieznakowaną trasę w zach. części opisywanego pasma (w zejściu ok. 1.15 g.).

Ze szczytu kierujemy się na pd.-wsch. grzbietową drogą, przy której dostrzeżemy jeszcze charakterystyczne, półokrągło zwieńczone kamienie graniczne posiadłości dawnej Komory Cieszyńskiej z wyrytymi literami „TK” (Teschiner Kammer). Obniżamy się najpierw przez stary las, następnie wśród świerkowych młodników, w siodło grzbietu z Rozdrożem pod Filipką* (15 min., z Bystrzycy 2.05 g.). Tu z lewej dołączają zn. czerwone (25C) z Nydku*, zaś z prawej — zn. zielone (27Z) z Gródka*.

Od Rozdroża, wspólnie ze zn. czerwonymi i zielonymi, kierujemy się grzbietową drogą na pd.-wsch. na bliski już wierzchołek Filipki* (10 min., z Bystrzycy 2.15 g.).

Przejście szlaku w kierunku przeciwnym: Filipka – Rozdroże pod Filipką (10 min.) – Łączka (30 min.) – W Pasiekach (ĆSAD; 1 g.) – Bystrzyca (ĆSAD, ĆSD) 1.45 g. Suma podejść 110 m. GOT 8 pkt.

Kliknij aby zobaczyć mapę szlaku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *