Szlak turystyczny – Istebna Tartak – Kiczory

Szlak turystyczny – Istebna Tartak – Kiczory

Szlak turystyczny – 13Z – Zielony. Istebna Tartak (550 m; autobus) – Młoda Góra (770 m; 1.15 g.) – Kiczory (990 m). 2.15 g.

Suma podejść 450 m. GOT 11 pkt.

Szlak łatwy, lecz w znacznej części biegnący lasem i z wyjątkiem polan pod Młodą Górą pozbawiony szerszych widoków. Nieczęsto używany (ze względów komunikacyjnych) wariant dojścia do schroniska PTTK na Stożku.

Początek szlaku znajduje się w części wsi, zwanej przez mieszkańców centrum Istebnej* — Zaolziem, jako, że leży już po drugiej stronie Olzy*. Miejsce, w którym zaczyna się szlak, nazywa się zwyczajowo Istebna Tartak (od mieszczącego się tu Zakładu Przemysłu Drzewnego „Istebna”, dostarczającego m.in. najwyższej jakości drewna świerkowego z miejscowych lasów), natomiast przystanek komunikacji autobusowej nosi obecnie nazwę Istebna Bucznik. Skrzyżowanie dróg: na pn. przez przeł. Kubalonka* do Wisły*; na pd. do centrum Istebnej i dalej do Jaworzynki* lub do Milówki przez Koniaków; na wsch. do najdalej w tym kierunku wysuniętego (i najwyżej położonego) przysiółka Istebnej — Pietraszonki; na zach. — wzdłuż biegu Olzy ku granicy państwa. Przy skrzyżowaniu stacja benzynowa. Szlak zielony w kierunku wsch. wiedzie stąd w górę doliny Olzy i przez Pietraszonkę oraz Przysłop (schr. PTTK) na Baranią Górę.

Ze skrzyżowania ruszamy, nieznacznie się wznosząc, szosą w kierunku pn.-zach. Po chwili szosa rozwidla się: na wprost biegnie droga do istebniańskiego przysiółka Wilcze, położonego na pn. zboczach Młodej Góry, my natomiast skręcamy w lewo, dokładnie w kierunku zach. Obniżając się nieco przekraczamy mostek na spływającym z prawej strony potoku Prądowiec* i zaraz, przed pierwszymi zabudowaniami małego osiedla tej samej nazwy skręcamy z szosy w prawo, na pn. Idziemy leśną drogą, łagodnie wznoszącą się wsch. stokami Młodej Góry, co i raz przekraczając kolejne, drobne dopływy Prądowca, aż na skraj rozległych polan osiedla Wilcze*, które zostawiamy po prawej. Szlak z wolna skręca lukiem ku zach. i zaczyna nieco stromiej piąć się w górę leśną drogą, by wyprowadzić na kolejny kompleks polan z rzadko rozrzuconymi zabudowaniami. Dochodzimy do przysiółka Młoda Góra* (1.15 g.), gdzie przy biało tynkowanym domu spotykamy zn. żółte z Jaworzynki* na Stożek (14Ż).

Polany, na których się znajdujemy, stanowiły własność górali z Istebnej*, którzy mieli tu w przeszłości szałas o nazwie „Dupny” (dupny — wydrążony, pusty w środku, spróchniały). W połowie XIX w. paśli oni na tym szałasie — co zresztą było wówczas powszechnie praktykowane w całym Beskidzie Śl. — znacznie więcej owiec, niż to określały „wysady” wydane przez Komorę w Cieszynie. Gdy w 1851 r. nastąpił przymusowy wykup serwitutów, Komora przyznała góralom odszkodowania odniesione do liczby owiec z „wysady”, zamiast do faktycznej ilości wypasanej. W tej sprawie „spólnicy” szałasu Dupny czterokrotnie odwoływali się do Wiednia i jako jedyni ją wygrali. Nie zapewniło im to jednak przychylnego rozwiązania kwestii przez Komorę. Szałas, wzmiankowany w dokumentach już w 1788 r., na początku bieżącego stulecia podawany był już jako „dawno zaginiony”.

Z polan piękny widok w kierunku wsch., na pasmo Baraniej Góry — od Skrzycznego na pn. po Ochodzitą na pd. Widać doskonale sanatorium pod Kubalonką*, położone na stokach Karolówki zabudowania Pietraszonki, zabudowania Istebnej* na stokach Złotego Gronia i wspinające się pod Ochodzitą osiedla Koniakowa.

Dalsza droga wiedzie, wspólnie ze znakami żółtymi, w kierunku pn.-zach. Początkowo skrajem polan, częściowo już zalesianych, później świerkowym lasem wydostajemy się na dość szeroki grzbiet. Łagodnie podchodzimy nim na szczyt Kiczor*, na którym spotykamy zn. czerwone z Kubalonki* na Stożek* (12C). Z lewej (od pd.) dochodzi tu również granica państwowa (1 g., od tartaku w Istebnej 2-15 g.).

Przejście szlaku w kierunku przeciwnym: Kiczory – Młoda Góra (45 min.) – Istebna Tartak (autobus) 1.45 g. GOT 6 pkt.

Kliknij aby zobaczyć mapę szlaku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *