Szlak turystyczny – Nawsie – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – Nawsie – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – 33Z – zielony. Nawsie (380 m) – Jabłonków skrzyżowanie (385 m; 20 min.) – Jabłonków ĆSAD (385 m; 25 min.) – Jabłonków Lyski (400 m; 1 g.) – Płoniawa (528 m; 1.35 g.) – rozdroże pod Girową (750 m; 2.20 g.) – schr. na Girowej (790 m). 2.30 g.

Suma podejść 410 m. GOT 13 pkt.

Szlak, wyznakowany zieloną farbą krótko po I wojnie światowej, dotrwał w niezmienionej prawie postaci do naszych czasów. Interesujący, nader urozmaicony i oferujący oryginalne widoki na Beskid Śląski i Śląsko-Morawski, jest ze wszech miar godzien polecenia, zwłaszcza jako przyjemna droga zejściowa z Girowej*.

Początek szlaku przed dworcem kolejowym ĆSD w Nawsiu*, gdzie również m.in. początek zn. żółtych (28Ż) na Filipkę*. Kierujemy się stąd drogą (międzynarodowy szlak drogowy E 75 i czeska droga krajowa nr 11) na pd.-wsch., w stronę Jabłonkowa*. Mijamy po lewej budynek szkoły podstawowej.

Przed budynkiem szkoły obelisk z podobizną Tomasza G. Masaryka (1850-1937) — pierwszego prezydenta Czechosłowacji w latach 1918-35. Tu także tablica, upamiętniająca zbiorową śmierć 5 członków polskiego ruchu oporu na Śląsku Cieszyńskim, powieszonych przez hitlerowców w Nawsiu* na pokazowej egzekucji w dn. 11 II 1944 r.

Nieco dalej, w głębi po prawej, zostawiamy kościół ewangelicki w Nawsiu*. Przechodzimy skrzyżowanie, gdzie w prawo pod wiadukt kolejowy odchodzi droga do Milikowa, a nieco dalej w lewo — do doi. Potoku Kostków* i do osiedla Zapole (28Ż). Hi restauracja „U Mrózka”. Po chwili dochodzimy do skrzyżowania w Jabłonkowie* (20 min.), gdzie w lewo odchodzi droga do Radwanowa* i gdzie dołączają zn. żółte (29Ż) z Siodła pod Groniczkiem*.

Wraz ze zn. żółtymi idziemy dalej prosto w kierunku centrum Jabłonkowa*. Mijamy niewielkie osiedla mieszkaniowe: po prawej „Folwarczek”, zaś po lewej — „Elżbietanki” (w głębi, na wzgórzu, zespół klasztoru i szpitala sióstr elżbietanek;  Jabłonków*), po czym osiągamy dworzec autobusowy ĆSAD w Jabłonkowie* (5 min., z Nawsia 25 min.). W jego pd. narożniku, nad Olzą*, drogowskaz turyst., tu również koniec zn. żółtych 29Ż.

Od drogowskazu kierujemy się deptakiem w górę Olzy*. Po lewej mijamy okazały kompleks szkół podstawowych z polskim i czeskim językiem wykładowym, po czym na rozwidleniu skręcamy w węższą drogę w prawo. Przekraczamy mostek na potoku — dopływie Olzy* i wchodzimy w Lasek Miejski, rozciągający się na prawym brzegu tej rzeki. Tu przecinamy tzw. Areał „Gorolskiego Święta”.

„Gorolski Święto”, organizowane przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Jabłonkowie corocznie od 1948 r., jest największą imprezą folklorystyczną w dolinie Olzy*. Oprócz zespołów polskich z Zaolzia występują w niej górale z całych prawie Karpat, w tym wiele zespołów z Polski. Inicjatorami pierwszego „Święta” byli: nieżyjący już Karol Piegza, długoletni dyrektor miejscowej polskiej szkoły oraz Władysław Niedoba z Nawsia* — „Jura spod Grónia”, który był również w 1949 r. założycielem jabłonkowskiego zespołu „Gorol”, a także „Sceny Polskiej” w Czeskim Cieszynie — jedynego zawodowego teatru polskiego poza granicami kraju. Wł. Niedoba przez wiele lat z Ludwikiem Cienciałą — jąkałą „Maciejem” tworzył w „Go-rolu” niezapomnianą parę, bawiącą publiczność wspaniałymi gwarowymi dialogami. 81-letni „Jura spod Grónia” — kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej jest do dziś głównym animatorem „Święta”, od kilku lat — odbywającego się na początku sierpnia w powiązaniu z „Tygodniem Kultury Beskidzkiej” w Wiśle*.

Za wyjątkiem lat 1952-60, kiedy to impreza odbywała się na boisku koło basenu kąpielowego w Szygle (p. niżej), wszystkie „Święta” organizowano (społecznie!) w Lasku Miejskim. Wspomniana wyżej droga od strony dworca autobusowego powstała w 1976 r. Scenę zbudowano w 1963 r., a w 1989 r. otrzymała ona obecne zadaszenie. W latach 60-tych powstały też gustowne drewniane domki, w których poszczególne Koła PZKO organizują bufety z lokalnymi specjałami kulinarnymi (!!). Corocznie informacje o „Święcie” podaje prasa polska z rejonu Podbeskidzia.

Idąc dalej wzdłuż Olzy* dochodzimy do szosy z Jabłonkowa* do Bukowca* w miejscu, w którym przekracza ona tę rzekę. Skręcamy w prawo na most, po czym zaraz za mostem, a przed zabudowaniami Zarządu Lasów Państwowych w Jabłonkowie — w lewo. Idziemy asfaltową drogą, tym razem lewym brzegiem Olzy*. Po prawej mijamy kąpielisko z hotelem turystycznym i restauracją „Ameryka”, a po lewej boisko sportowe. Nieco wyżej przekraczamy mostek na potoku i na dolnym skraju osiedla Niżnie Lyski osiągamy przystanek autobusowy Jabłonków Lyski (35 min., z Nawsia 1 g.).

Kliknij aby zobaczyć mapę szlaku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *