Szlak turystyczny – Zimny – Rozdroże pod Wlk. Stożkiem

Szlak turystyczny – Zimny – Rozdroże pod Wlk. Stożkiem

Szlak turystyczny – 23Ż – żółty. Zimny (Chata „Stożek”; 695 m) – Rozdroże pod Wlk. Stożkiem (890 m). 40 min. Suma podejść: 200 m. GOT 4 pkt.

Krótki szlak łącznikowy, trawersujący ponad zamknięciem doliny Głuchówki* z grzbietu ramienia Filipki* i Łączki* na główny grzbiet pasma Czantorii* – Stożka*. Prowadzi przez jeden z najdzikszych ostępów leśnych opisywanej tu części Beskidu Śl.

Początek szlaku przy chacie „Stożek” w przysiółku Zimny*. Biegną tędy również zn. czerwone (30C) z Bukowca* na Filipkę*. Od drogowskazu turyst. tuż powyżej chaty „Stożek” kierujemy się na pn.-wsch., podchodząc dość stromo leśną drogą na grzbiet łączący Wlk. Stożek* z ramieniem Filipki* i Łączki*.

Uwaga! Idąc czerwonym szlakiem od strony Filipki* i dalej za niniejszym szlakiem żółtym w stronę Stożka* (lub odwrotnie) nie trzeba schodzić z grzbietu do „Chaty”. Od miejsca, w którym znaki czerwone (żółte) odbijają z grzbietu w prawo (w lewo) w dół można iść dalej drogą grzbietową, która po pokonaniu niewielkiego garbu w/w. grzbietu doprowadza do znaków żółtych (czerwonych).

Tu nie korzystamy z drogi stokowej, przewijającej się wokół grzbietu z dol. Radwanowa* do dol. Głuchówki*, lecz wybieramy dróżkę wiodącą w górę ściśle wzdłuż linii grzbietu. Wśród świerkowo-bukowych lasów wznosimy się początkowo łagodnie,

później coraz stromiej. Po pewnym czasie dróżka odbija z grzbietu w lewo, rozpoczynając trawers stromych pn.-zach. stoków Wlk. Stożka*, porośniętych piękną buczyną i poprzecinanych głębokimi, dzikimi dolinkami źródłowych cieków Głuchówki*. Tu po prawej w górze, między drzewami, widoczne wychodnie skalne na zach. zboczach Wlk. Stożka*. Dróżka, coraz węższa i zawalona miejscami pniami drzew, wyprowadza w końcu na przecinkę graniczną na głównym grzbiecie pasma Czantorii* – Stożka* w miejscu zwanym Rozdrożem pod Wlk. Stożkiem* (40 min.).

Tu koniec naszych znaków, tędy biegną również zn. niebieskie (31N) czeskiego szlaku granicznego (na szczyt Wlk. Stożka — w prawo w górę, ok. 15 min.).

Przejście szlaku w kierunku przeciwnym: 30 min. GOT 2 pkt.

Kliknij aby zobaczyć mapę szlaku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *